ostakryptovaluuttaa.fi logo
Search
Close this search box.

Bitcoin kurssi

Mistä bitcoinin kurssi kertoo? Heijasteleeko se kaikkien kryptovaluuttojen suosiota tai epäsuosiota? Kertooko se maailmantilanteesta? Vai kenties sijoittajien huonoista päätöksistä? Kysymyksiin voisi kaikkiin vastata myöntävästi, eikä siinä edes olisi vielä kaikki. Kurssiin ja sen vaihteluihin vaikuttavat niin monet asiat, että asian parissa riittää oppimista pitkäksi ajaksi. Bitcoinin kurssin tutkailusta saakin itselleen hauskan harrastuksen, jos on yleensäkin kiinnostunut taloudesta, teknologiasta ja yhteiskunnallisista muutoksista.

Monia kiinnostaa bitcoinin kurssi kuitenkin ennen kaikkea sijoitusmielessä. Yllättävän moni näkee bitcoinin juurikin hyvänä sijoituskohteena. Se on kuitenkin kaikkea muuta kuin turvallinen sijoituskohde. Bitcoin on jopa surullisen kuuluisa siitä, miten sen arvo vaihtelee voimakkaasti todella pienessä ajassa. Jos siis kaipaa sijoittamisen suhteen riskejä, niitä on luvassa bitcoinin kanssa.

osta kryptovaluuttaa
Mikä on kryptovaluutta

Bitcoinin kurssin tämän hetken markkinatrendit

Parin viime vuoden aikana markkinoilla on koettu kaikennäköisiä liikkeitä. Vuosia 2022-2023 leimasi lievähkö pelko ja ajoittain jopa pienehkö paniikkitunnelma. Kyseisellä ajanjaksolla koettiin esimerkiksi merkittävien Luna- ja FTX-kryptovaluuttapörssien romahdukset sekä tietysti Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka vaikuttaa markkinoihin yhä edelleen.

Kiristynyt rahapolitiikka jarrutteli sekin bitcoinin menoa. Keskuspankit nostelivat isosti korkojaan; se oli niiden vastine inflaatioon. Tunnelmat markkinoilla tietysti olivat kaikkea muuta kuin innokkaita. Sijoittajilla oli iso huoli, sillä maailman tilanne ei antanut vastauksia tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Olisiko tilanne kuitenkin tällä hetkellä menossa neutraalimpaan päin? Ja olisiko bitcoin kenties taas ainakin hetken niin sanotusti turvallisimmilla vesillä? Tämän suuntaisia ajatuksia voi nyt kuulla, kun seuraa sijoittajien ja asiantuntijoiden näkemyksiä.

Hintojen heilahtelut

Bitcoinin kurssi on melkoinen tarina. Sen heilahtelut ovat hämmästyttäviä. Jos katsoo tarpeeksi pitkää ajanjaksoa, voi huomata, että hinta on noussut vuosien varrella ihan hyvin. Moni on onnistunut hyötymään tästä noususta ja saavuttanut voittoja. Ja moni on menettänyt rahansa.

Bitcoinin matkaan onkin liittynyt myös hurjia mäkiä alaspäin. Markkinoiden epävakaus, muutokset sääntelyissä, tekniset ongelmat ja niin edelleen – alas on menty ja kovaa. Tämä tekee kryptovaluutoista, bitcoinista muiden joukossa, todella riskipitoisen sijoituskohteen.

Vaikka bitcoinin pitkän aikavälin trendinä voidaan nähdä ylöspäin menemistä, sen päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset vaihtelut voivat olla sahaamista ylös ja alas. Tähän volatiliteettiin sijoittaja tulee tutustumaan, jos aikoo bitcoineihin sijoittaa. Sen tähden siihen olisi hyvä tutustua jo etukäteen.

Mitkä tekijät vaikuttavat arvoon

Bitcoinin arvoon vaikuttavat tekijät muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden. Muun muassa näitä tekijöitä sijoittajat seuraavat, jotta ymmärtäisivät paremmin bitcoinin mahdollisia tulevia nousuja ja laskuja:

  1. Kysyntä ja tarjonta. Bitcoinin kurssi peilaa markkinoilla vallitsevaa kysyntää ja tarjontaa. Kun kysyntä kasvaa suhteessa tarjontaan, bitcoinin hinta voi nousta. Aivan sama tapahtuu myös päinvastoin.

  2. Sijoittajien luottamus. Yleinen luottamus bitcoinin tulevaisuuteen ja sen kykyyn toimia arvonsäilyttäjänä vaikuttaa suuresti hintaan. Positiiviset tunnelmat voivat nostaa kurssia, kun taas ikävät uutiset voivat aiheuttaa laskua.

  3. Teknologiset innovaatiot. Erilaiset muutokset, kuten vaikkapa lohkoketjuun liittyvät innovaatiot, voivat vaikuttaa bitcoinin houkuttelevuuteen sijoittajien silmissä.

  4. Sääntelyiden muutokset. Uudet sääntelyt voivat vaikuttaa bitcoinin kurssiin; molempiin suuntiin.

  5. Makrotaloudelliset tapahtumat. Maailmantalouden tilanne, inflaatio ja rahapolitiikka voivat vaikuttaa bitcoinin arvon kehittymiseen. Moni sijoittaa bitcoiniin suojatakseen omaisuuttaan, kun talouden näkymät ovat epävarmat.

  6. Yleinen markkinatilanne. Bitcoinin kurssi voi reagoida markkinoilla vallitsevaan yleiseen tunnelmaan. Esimerkiksi finanssikriisit tai isot globaalit tapahtumat voivat vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin.

ikoni

Bitcoin kurssi ja sääntelyyn liittyvät asiat

Hallitusten ja viranomaisten erilaiset päätökset voivat heilauttaa bitcoinin kurssia. Esimerkkinä mainittakoon Kiinan päätös kieltää kryptovaluuttojen louhinta kokonaan, mikä romahdutti bitcoinin arvon välittömästi. Erilaiset sääntelytoimet ja hallitusten toimet voivat vaikuttaa rajustikin kryptovaluuttojen käyttöön ja hyväksymiseen. Sijoittajana kannattaa seurata tarkasti kaikenlaisia päätöksiä, sillä ne voivat vaikuttaa rankasti myös omiin sijoituksiin tai sijoitussuunnitelmiin.

ikoni

Bitcoin tulee mukaan

Jouduttiin etenemään aina vuoteen 2008 ja silloin Satoshi Nakamoto onnistui luomaan kryptovaluutan, joka on tällä hetkellä kaikkien kryptovaluuttojen kruunua kantava Bitcoin. Siitä tuli todellinen globaali menestystarina ja se on antanut intoa muillekin valuutoille.Nakamoto hyödynsi aiempia kokeiluja sekä keksintöjä ja markkinoille tuli valuutta, joka oli aidosti kaikille avoin ja tärkein seikka sillä oli se, että se oli hajautettu. Näin päästiin ottamaan pitkä harppaus eteenpäin ja monet kryptovaluutat tämän jälkeen ovat pyrkineet korjaamaan Bitcoinin virheitä esimerkiksi nopeudessa. Bitcoinille keskeistä on avoin koodi, joten kuka tahansa voi ottaa sen käyttöönsä sekä luoda sen pohjalta uuden valuutan.

Kryptovaluutan ostaminen

Teknologiset innovaatiot ja niiden vaikutus bitcoinin kurssiin

Lohkoketjuteknologia, joka on bitcoinin perusta, on jo itsessään erittäin merkittävä innovaatio. Se mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän digitaalisen valuutan käyttämisen. Lohkoketjuteknologia onkin tuonut bitcoinin taloudellisten keskustelujen keskiöön.

Salauksen ja tietoturvan parantuminen on toinen huomionarvoinen innovaatio. Se on omalta osaltaan vahvistanut bitcoinin asemaa turvallisena sijoituskohteena. Kehittyneemmät salausalgoritmit ja lohkoketjun eheyden varmistavat tekniikat ovat edistäneet bitcoinin luotettavuutta markkinoilla. Lisäksi lohkoketjun sovellukset, kuten älykkäät sopimukset ja hajautetut rahoitusjärjestelmät (DeFi), ovat innovaatioita, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti bitcoinin markkina-arvoon.

Skaalautuvuuden parantaminen ja siirtojen nopeuttaminen – myös ne ovat haasteita, joita Bitcoin-yhteisö pyrkii ratkaisemaan. Innovatiiviset ratkaisut, kuten vaikkapa salamaverkko, pyrkivät entisestään parantamaan Bitcoin-verkon tehokkuutta ja alentamaan transaktiokustannuksia. Tällä voi olla ihan suora kytkös bitcoinin käytettävyyteen ja sen kysyntään.

Sijoittajien näkymät

Sijoittajien vahva usko bitcoinin tulevaisuuden mahdollisuuksiin on saanut monet heistä pitämään kiinni bitcoin-sijoituksistaan jo pitkään. Tätä strategiaa kutsutaan hauskasti ”hodlaamiseksi”. Hodlaaminen perustuu siihen uskomukseen, että pidemmällä aikavälillä bitcoinin arvo voi kasvaa merkittävästi, kunhan sen käyttö ja hyväksyntä vain ensin laajenevat.

Tällainen hyvin pitkän aikavälin sijoittaminen on omiaan tukemaan bitcoinin hintaa. Kun sijoittajat ovat vahvasti sitoutuneet pitämään bitcoinia, se vähentää tarjontaa markkinoilla ja voi luoda positiivista hintapainetta. Hodlaajien odotus onkin, että bitcoinin arvo voi kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa. He ovatkin valmiita pitämään kiinni sijoituksistaan epävakaista ja ikävistä hetkistä huolimatta.

ikoni

Bitcoin kurssi muuttuvilla markkinoilla

Bitcoinin muuttuvaa kurssia markkinoilla pystyy seuraamaan koko ajan: sen ainutlaatuinen piirre on jatkuva kaupankäynti ympäri vuorokauden. Bitcoinilla voi siis käydä kauppaa 24 tuntia vuorokaudessa, joka päivä, ilman mitään taukoja tai kiinnioloaikoja. Tämä eroaa perinteisistä pörsseistä, kuten esimerkiksi osakkeilla kauppaa käyvistä pörsseistä, jotka saattavat olla avoinna vain virka-aikana ja suljettuina viikonloppuisin ja juhlapyhinä.Bitcoinin jatkuva kaupankäynti mahdollistaa sen, että sen arvon kehitystä on mahdollista seurata sen luomisesta tähän päivään. Tämä antaa sijoittajille ja markkina-analyytikoille hyvän mahdollisuuden tarkastella hintakehitystä ja tehdä päätöksiä mihin aikaan vaan, mikä voi olla sekä etu että ongelma.Bitcoinin kurssi perustuu kansainvälisiin kryptovaluuttapörsseihin, joissa ostajat ja myyjät tekevät niillä kauppaa. Tällaiset pörssit toimivat verkossa, ja niillä on yleensä käyttäjiä eri puolilta maailmaa. Nämä pörssien tarjoamat kaupankäyntialustat mahdollistavat bitcoinin ostamisen ja myymisen reaaliajassa.

ikoni

Sulautuminen rahoitusjärjestelmiin

Kun sijoitat bitcoiniin, otat osaa globaaliin digitaaliseen vallankumoukseen ja modernin talousjärjestelmän muutokseen. Bitcoinin sulautuminen perinteisiin rahoitusjärjestelmiin on jo tätä päivää, ja tulevaisuudessa kenties enemmän.Talousjärjestelmän muutos liittyy myös ihmisten kasvavaan kiinnostukseen hajautettuja rahoitussovelluksia kohtaan, kuten älykkäisiin sopimuksiin ja hajautettuihin pörsseihin, jotka toimivat lohkoketjuteknologian avulla.Sanotaan, että bitcoinin kurssi kertoo kryptovaluuttojen maailmanvalloituksesta. Se kertoo sitä, miten bitcoin ja muut kryptovaluutat navigoivat tiensä alun perin pienen harrastajayhteisön suosikista ylöspäin kohti markkinoita, politiikan keskusteluihin ja jopa joidenkin maiden viralliseksi valuutaksi.

ikoni

Näkymiä tulevaisuuteen

Bitcoinin kurssin tulevaisuuden ennustamista on moni yrittänyt ja siinä usein epäonnistunut. Bitcoiniin sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Vaikka kurssin päivittäiset vaihtelut voivat olla hermoja raastavia, jotkut uskovat silti siihen, että bitcoinin arvo saattaa kasvaa pitkällä tähtäimellä. Jokainen sijoittaja on kuitenkin vastuussa omista päätöksistään, eikä oikeaa vastausta siihen, mihin suuntaan bitcoinin kurssi tulee menemään, ole olemassa.

UKK

Bitcoinin kurssi määräytyy avoimilla markkinoilla, joilla sijoittajat ostavat ja myyvät bitcoineja. Hinnan vaihtelu johtuu kysynnän ja tarjonnan muutoksista.

Bitcoinin kurssia voivat heilutella muun muassa muutokset sijoittajien luottamuksessa, sääntelypäätökset, makrotaloudelliset tapahtumat ja yleinen taloudellinen epävarmuus.

Bitcoinin tulevien kurssien ennustaminen on hankalaa. Vaikka sijoittajat seuraisivat kurssin vaihteluun vaikuttavia asioita, kehitystä suuntaan tai toiseen ei koskaan voi tietää täydellä varmuudella.